انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 696
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 753
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 759
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 972
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 841
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 909
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 666
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,643
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,866
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 765
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,788
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,582
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,667
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,360
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 975
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,633
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,007
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 709
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 821
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 938

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد