انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 730
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 789
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 801
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,020
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 880
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 948
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 782
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,755
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,953
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 804
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,911
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,659
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,721
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,417
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,018
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,690
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,281
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 742
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 859
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 1,002

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد