انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 779
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 834
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 844
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,106
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 926
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 1,010
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 824
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,821
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 3,048
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 859
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,990
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,732
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,785
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,481
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,099
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,808
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,383
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 786
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 916
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 1,055

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد