انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,120
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,120
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,581
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,159
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,389
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,637
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,098
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,234
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,351
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,567
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 752
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 1,166
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,457
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,618
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 2,160
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,858
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 735
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 740
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 683
لطف حق 1,461 کیلو بایت SWF 1,069

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد