انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,162
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,209
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,649
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,201
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,437
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,680
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,151
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,295
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,405
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,606
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 781
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 1,214
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,499
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,666
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 2,273
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,955
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 772
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 772
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 718
لطف حق 1,461 کیلو بایت SWF 1,103

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد