انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اجزای خاک 592 کیلو بایت SWF 3,405
اجزای سیستم تنفس 159 کیلو بایت SWF 1,472
اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید 74 کیلو بایت SWF 2,742
اجزای موتور دی سی بدون جاروبک و برش موتور 71 کیلو بایت SWF 1,300
اجزای موتور دی سی و برش موتور 71 کیلو بایت SWF 1,491
اجزای کلمه 298 کیلو بایت SWF 1,469
اجزای یک موتور دی سی 934 کیلو بایت SWF 1,452
اختلاف ساعت 1,216 کیلو بایت SWF 2,170
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,074
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 210 کیلو بایت SWF 1,449
ادب از که آموختی 1,118 کیلو بایت SWF 1,466
ادبیات انقلاب 4,885 کیلو بایت SWF 790
ارتباط آرش با دریا قلی 120 کیلو بایت SWF 1,529
ارتباط بین دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی 483 کیلو بایت SWF 1,487
ارتباط کلمات 321 کیلو بایت SWF 1,175
ارتباط کلمات (1) 115 کیلو بایت SWF 1,275
ارتباط کلمات (2) 119 کیلو بایت SWF 1,104
ارتباط کلمات (3) 132 کیلو بایت SWF 1,166
ارتعاش موج 91 کیلو بایت SWF 1,333
ارتفاع و قاعده 456 کیلو بایت SWF 2,252

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد