انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پیام کلی درس مشاورت 121 کیلو بایت SWF 1,444
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,440
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 777
پیشنهاد دشمن 480 کیلو بایت SWF 1,296
پیش‌بینی انحلال‌پذیری 231 کیلو بایت SWF 1,316
پیوند یونی 112 کیلو بایت SWF 1,517
چراغ قرمز 263 کیلو بایت SWF 1,258
چرخش ماه به دور زمین 236 کیلو بایت SWF 3,861
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,796
چرخه آب 174 کیلو بایت SWF 1,301
چرخه زندگی خزه 400 کیلو بایت SWF 1,134
چرخه زندگی سرخس 875 کیلو بایت SWF 1,169
چرخه زندگی سرخس 218 کیلو بایت SWF 1,436
چرخه زندگی نهاندانگان 235 کیلو بایت SWF 1,478
چرخه زندگی کاج 164 کیلو بایت SWF 1,490
چرخه زندگی گیاهان گلدار 154 کیلو بایت SWF 1,360
چرخه غذایی 1 560 کیلو بایت SWF 2,670
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,505
چرخه نیتروژن 152 کیلو بایت SWF 1,270
چرخه کارنو 96 کیلو بایت SWF 1,303

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد