انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرچمداران 3,959 کیلو بایت SWF 837
مدرسه هوشمند 3,810 کیلو بایت SWF 1,752
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 777
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 841
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 924
بافت پیوندی 3,711 کیلو بایت SWF 1,567
درس هفتم (my address) 3,707 کیلو بایت SWF 838
مهمان شهر ما 3,661 کیلو بایت SWF 1,070
تبدیل کسر اعشاری و اعداد اعشاری به یکدیگر 3,657 کیلو بایت SWF 1,521
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 1,048
سوره فلق 3,567 کیلو بایت SWF 1,655
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 1,070
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال 3,495 کیلو بایت SWF 1,387
بافت اسکلرانشیم 3,352 کیلو بایت SWF 1,541
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 1,123
ارزش علم 3,271 کیلو بایت SWF 966
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 1,039
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 899
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 771
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,348

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد