انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرچمداران 3,959 کیلو بایت SWF 715
مدرسه هوشمند 3,810 کیلو بایت SWF 1,607
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 701
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 745
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 826
بافت پیوندی 3,711 کیلو بایت SWF 1,461
درس هفتم (my address) 3,707 کیلو بایت SWF 778
مهمان شهر ما 3,661 کیلو بایت SWF 981
تبدیل کسر اعشاری و اعداد اعشاری به یکدیگر 3,657 کیلو بایت SWF 1,391
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 964
سوره فلق 3,567 کیلو بایت SWF 1,559
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 949
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال 3,495 کیلو بایت SWF 1,264
بافت اسکلرانشیم 3,352 کیلو بایت SWF 1,442
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 1,046
ارزش علم 3,271 کیلو بایت SWF 843
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 938
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 821
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 709
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,007

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد