انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 799
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 894
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 866
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,181
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 946
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 1,047
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 845
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,874
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 3,097
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 879
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 3,051
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,777
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,817
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,513
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,139
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,834
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,423
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 805
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 937
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 1,105

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد