رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی انیمیشن 2,606
تعادل انیمیشن 14,090
آب آشامیدنی انیمیشن 1,780
آب در همه جا وجود دارد فیلم 2,384
آب و استفاده از آن فیلم 2,590
آب و فواید آن انیمیشن 2,584
آتش‌فشان فیلم 4,228
آزمایش تولید صدا انیمیشن 2,362
آزمایش خاک انیمیشن 2,940
آشنای با انواع سنگ فیلم 7,058
آشنایی با اهمیت گیاهان انیمیشن 2,129
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (1) فیلم 1,055
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (10) فیلم 935
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (11) فیلم 1,061
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (12) فیلم 1,025
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (13) فیلم 993
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (14) فیلم 1,067
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (15) فیلم 905
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (16) فیلم 1,030
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (17) فیلم 1,019

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد