انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 825
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 853
سؤالات درس آداب نیکان (4) 55 کیلو بایت SWF 1,003
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 877
سؤالات درس پرنده آزادی (3) 55 کیلو بایت SWF 876
بازتاب نور از سطوح صاف و ناصاف 56 کیلو بایت SWF 2,602
تحلیل یک مدار ترکیبی (2) 56 کیلو بایت SWF 1,424
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 831
سؤالات درس خوب جهان را ببین (1) 56 کیلو بایت SWF 893
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 821
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 835
سؤالات درس راه خوشبختی (4) 56 کیلو بایت SWF 1,182
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 56 کیلو بایت SWF 935
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,468
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,770
ضرب اعداد 57 کیلو بایت SWF 2,222
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته 57 کیلو بایت SWF 1,587
تقریب مساحت دایره و عدد پی 57 کیلو بایت SWF 1,579
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 840
آینه محدب 58 کیلو بایت SWF 1,588

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد