انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,369
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,464
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 923
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,474
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,637
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,940
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,317
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,462
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,379
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,616
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,646
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,643
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,732
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,551
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,601
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,569

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد