انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف 692 کیلو بایت SWF 2,070
چگونگی انقباض ماهیچه 136 کیلو بایت SWF 1,161
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط 189 کیلو بایت SWF 1,343
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,698
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی 87 کیلو بایت SWF 1,523
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,486
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,783
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,777
چیزهای اطراف ما 265 کیلو بایت SWF 1,405
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,296
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,323
کار با اشکال هندسی 358 کیلو بایت SWF 1,581
کار با نقطه‌ها 100 کیلو بایت SWF 1,583
کار دریا قلی قبل از جنگ 140 کیلو بایت SWF 1,360
کار سیلندر 97 کیلو بایت SWF 1,326
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,336
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,170
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,714
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,545
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,620

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد