انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 3,991
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 4,208
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 5,802
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,122
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,683
آموزش اعداد 654 کیلو بایت SWF 1,595
آموزش اعداد 490 کیلو بایت SWF 1,534
آموزش اعداد 43 کیلو بایت SWF 2,124
آموزش احجام و اشکال هندسی 375 کیلو بایت SWF 1,713
آمار و احتمال (3) 834 کیلو بایت SWF 2,385
آمار و احتمال (2) 817 کیلو بایت SWF 1,904
آمار و احتمال (1) 807 کیلو بایت SWF 2,128
آماده‌سازی ضرب چند رقمی در یک رقمی 399 کیلو بایت SWF 1,675
آلودگی هوا 232 کیلو بایت SWF 1,671
آلودگی 244 کیلو بایت SWF 1,956
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 877
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 1,151
آشیانه ویران 438 کیلو بایت SWF 1,383
آشنایی با کلروپلاست 140 کیلو بایت SWF 1,534
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 3,626

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد