انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,569
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,601
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,550
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,732
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,643
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,646
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,616
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,379
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,462
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,317
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,940
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,637
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,474
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 923
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,463
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,369
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 1,612
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,946
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش 683 کیلو بایت SWF 1,590
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 1,575

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد