انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,840
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,430
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,481
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,886
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,659
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 9,072
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,501
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 13,056
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,806
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 9,088
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,764
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 13,242
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,166
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,499
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,209
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,195
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,966
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,422
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,708
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 12,260

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد