سال پنجم ابتدایی

درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
415 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
177 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
103 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد