سال پنجم ابتدایی

تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
354 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
373 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
388 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
47 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد