سال هفتم

درس سوم: نسل آینده‌ساز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: چشمه معرفت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,682 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: اندرز پدر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس زنگ آفرینش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,335 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: زنگ آفرینش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,755 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش: یاد تو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد