مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

مزایای انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,463 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال نفت خام و فراورد‌های نفتی با خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,973 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد