شرکت نفت

مزایای انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,463 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال نفت خام و فراورد‌های نفتی با خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,973 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطرات ورود به حریم خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,949 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترمیم و بازسازی محیط زیست آسیب‌دیده توسط شرکت نفت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,796 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی مواجهه با عدم رعایت حریم خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همسایگان خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تشخیص نشت مواد نفتی از خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلفن‌های ضروری تماس با شرکت نفت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,990 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد