مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

چگونگی تشخیص نشت مواد نفتی از خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلفن‌های ضروری تماس با شرکت نفت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,990 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد