مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

خطرات ورود به حریم خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,949 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترمیم و بازسازی محیط زیست آسیب‌دیده توسط شرکت نفت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,796 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی مواجهه با عدم رعایت حریم خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همسایگان خطوط لوله مواد نفتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد