رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (حوارات) فایل صوتی 388
المعجم (ف) فایل صوتی 388
المعجم (خ) فایل صوتی 391
المعجم (ض) فایل صوتی 391
درس دوم فایل صوتی 393
المعجم (ق) فایل صوتی 396
درس چهارم (لغات جدید) فایل صوتی 396
المعجم (الف) فایل صوتی 397
المعجم (ک) فایل صوتی 397
درس اول فایل صوتی 398
المعجم (ظ) فایل صوتی 399
درس پنجم فایل صوتی 400
المعجم (ق) فایل صوتی 400
درس سوم فایل صوتی 403
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405
درس چهارم فایل صوتی 407
درس هشتم فایل صوتی 407
المعجم (ع) فایل صوتی 407
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 408
المعجم (غ) فایل صوتی 412

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد