رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (question 1) انیمیشن 849
cloths فیلم 925
colors فیلم 952
counting فیلم 889
farm animals فیلم 914
fruts فیلم 910
games انیمیشن 804
irregular verbs فایل صوتی 2,182
jobs فیلم 978
learn انیمیشن 595
learning english 1 فیلم 1,152
learning english 2 فیلم 967
learning english 3 فیلم 1,039
learning english 4 فیلم 1,155
learning english 5 فیلم 1,496
lesson 1 فایل صوتی 39,190
lesson 1-2 ، Review 1 فایل صوتی 689
lesson 2 فایل صوتی 22,257
lesson 3 فایل صوتی 16,195
lesson 3-4 ، Review 2 فایل صوتی 713

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد