رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بخوان و حفظ کن: خبر داغ فایل صوتی 1,977
همه چیز را همگان دانند فایل صوتی 1,979
بخوان و حفظ کن: بهاران فایل صوتی 2,026
راز فایل صوتی 2,041
درس اول: محله ما فایل صوتی 2,048
بخوان و حفظ کن: وطن فایل صوتی 2,071
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 2,092
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,126
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 2,138
چشمه و سنگ فایل صوتی 2,186
اخلاق پسندیده فایل صوتی 2,211
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,214
مثل انیمیشن 2,257
نیایش فایل صوتی 2,339
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,358
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,472
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 2,591
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,667
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,681
حکایت: نوشتن نامه فایل صوتی 2,691

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد