رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,921
بخوان و حفظ کن: خبر داغ فایل صوتی 1,929
همه چیز را همگان دانند فایل صوتی 1,930
درس اول: محله ما فایل صوتی 1,967
بخوان و حفظ کن: بهاران فایل صوتی 1,979
راز فایل صوتی 1,986
بخوان و حفظ کن: وطن فایل صوتی 1,991
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 2,011
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,080
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,107
چشمه و سنگ فایل صوتی 2,136
اخلاق پسندیده فایل صوتی 2,161
مثل انیمیشن 2,175
نیایش فایل صوتی 2,229
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,280
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,327
ادب لقمان فایل صوتی 2,515
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,534
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 2,540
حکایت: نوشتن نامه فایل صوتی 2,545

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد