رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) انیمیشن 860
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 970
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 954
ستاره فایل صوتی 1,057
ستاره روشن فایل صوتی 6,989
ستایش فایل صوتی 1,614
ستایش فایل صوتی 1,274
ستایش فایل صوتی 1,032
ستایش فایل صوتی 1,415
ستایش فایل صوتی 1,168
ستایش (خدا) انیمیشن 910
سخن فایل صوتی 9,441
سرای امید فایل صوتی 1,440
سرود ملی فایل صوتی 1,335
شجاعت فایل صوتی 1,500
شهر آفتاب فیلم 3,313
شیر خدا فایل صوتی 12,270
شیر و موش فایل صوتی 1,206
شیر و موش انیمیشن 1,729
صدای سکه فایل صوتی 47,658

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد