رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) انیمیشن 779
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 935
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 796
ستاره فایل صوتی 1,015
ستاره روشن فایل صوتی 6,946
ستایش فایل صوتی 1,575
ستایش فایل صوتی 1,219
ستایش فایل صوتی 954
ستایش فایل صوتی 1,381
ستایش فایل صوتی 1,082
ستایش (خدا) انیمیشن 795
سخن فایل صوتی 9,404
سرای امید فایل صوتی 1,399
سرود ملی فایل صوتی 1,290
شجاعت فایل صوتی 1,453
شهر آفتاب فیلم 3,248
شیر خدا فایل صوتی 11,993
شیر و موش فایل صوتی 1,147
شیر و موش انیمیشن 1,383
صدای سکه فایل صوتی 46,920

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد