رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) انیمیشن 1,008
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 1,067
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 1,051
ستاره فایل صوتی 1,137
ستاره روشن فایل صوتی 7,106
ستایش فایل صوتی 1,688
ستایش فایل صوتی 1,404
ستایش فایل صوتی 1,099
ستایش فایل صوتی 1,508
ستایش فایل صوتی 1,252
ستایش (خدا) انیمیشن 1,005
سخن فایل صوتی 9,534
سرای امید فایل صوتی 1,586
سرود ملی فایل صوتی 1,501
شجاعت فایل صوتی 1,591
شهر آفتاب فیلم 3,407
شیر خدا فایل صوتی 12,697
شیر و موش فایل صوتی 1,306
شیر و موش انیمیشن 1,869
صدای سکه فایل صوتی 48,154

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد