رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرواز قطره فایل صوتی 1,499
پرچم فایل صوتی 996
پنجره‌های شناخت فایل صوتی 1,738
پیاده و سواره فایل صوتی 3,941
چشمه و سنگ فایل صوتی 1,128
چشمه و سنگ فایل صوتی 2,105
چغندر پر برکت فایل صوتی 1,598
چنار و کدوبن فایل صوتی 9,074
چوپان درستکار فایل صوتی 1,428
کاجستان فایل صوتی 1,494
کار و تلاش فایل صوتی 1,616
کارت اعتباری انیمیشن 1,265
کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی (تیتراژ) فایل صوتی 1,179
کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی (مقدمه) فایل صوتی 1,128
کتابخانه کلاس ما فایل صوتی 1,473
کتابخوانی فایل صوتی 4,868
کرم شبتاب فایل صوتی 7,826
کودک زیرک فایل صوتی 1,163
کودکی حضرت موسی(ع) فایل صوتی 1,119
کوشا و نوشا فایل صوتی 1,567

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد