رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
هفت خان رستم فایل صوتی 5,963
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,288
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,309
ای وطن فایل صوتی 6,406
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 6,484
وطن فایل صوتی 6,839
ستاره روشن فایل صوتی 7,012
حکایت: راز جعبه فایل صوتی 7,085
افلاطون و مرد جاهل فایل صوتی 7,169
بخوان و بیندیش: قدم یازدهم فایل صوتی 7,592
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 7,781
بخوان و حفظ کن: امید فایل صوتی 7,826
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 7,828
کرم شبتاب فایل صوتی 7,863
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 7,865
باران فایل صوتی 8,069
درس چهارم: ارزش علم فایل صوتی 8,505
بخوان و بیندیش: کارت اعتباری فایل صوتی 9,052
چنار و کدوبن فایل صوتی 9,096
درس پانزدهم: شیر و موش فایل صوتی 9,218

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد