رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ادب لقمان فایل صوتی 2,699
بهتر از سیب فیلم 2,791
حکایت: قوی‌ترین حیوان جنگل فایل صوتی 2,795
نیایش انیمیشن 2,866
انواع مردم فایل صوتی 2,903
ز ورزش میاسای فایل صوتی 2,906
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,915
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 3,024
نقش خردمندان فایل صوتی 3,072
بخوان و حفظ کن: باران فایل صوتی 3,074
زنگ انشاء فایل صوتی 3,096
دو برادر فایل صوتی 3,238
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 3,262
راز گل سرخ فایل صوتی 3,328
درخت علم فایل صوتی 3,354
شهر آفتاب فیلم 3,394
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,411
بخوان و حفظ کن: خرد و دانش فایل صوتی 3,509
بخوان و بیندیش: در جست‌وجو فایل صوتی 3,677
علم و عمل فایل صوتی 3,730

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد