رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,596
حکایت: قوی‌ترین حیوان جنگل فایل صوتی 2,684
بهتر از سیب فیلم 2,732
نیایش انیمیشن 2,760
ز ورزش میاسای فایل صوتی 2,817
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,837
انواع مردم فایل صوتی 2,837
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,959
نقش خردمندان فایل صوتی 2,994
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,997
بخوان و حفظ کن: باران فایل صوتی 3,001
زنگ انشاء فایل صوتی 3,038
دو برادر فایل صوتی 3,123
راز گل سرخ فایل صوتی 3,273
درخت علم فایل صوتی 3,291
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,313
شهر آفتاب فیلم 3,337
بخوان و حفظ کن: خرد و دانش فایل صوتی 3,470
بخوان و بیندیش: در جست‌وجو فایل صوتی 3,484
علم و عمل فایل صوتی 3,597

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد