رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رفتار نیکان فایل صوتی 60,965
حماسه هرمز فایل صوتی 59,781
پرواز روباه فایل صوتی 55,786
صدای سکه فایل صوتی 46,918
بال در بال پرستوها فایل صوتی 44,475
رقص باد، خنده گل فایل صوتی 43,981
درس یازدهم: فرمانده دل‌ها فایل صوتی 34,826
درس پنجم: رهایی از قفس فایل صوتی 26,201
بخوان و حفظ کن: همای رحمت فایل صوتی 24,809
آوازی برای وطن فایل صوتی 24,368
وقتی بوعلی کودک بود فایل صوتی 21,271
نام‌آوران دیروز، امروز، فردا فایل صوتی 20,637
زیر آسمان بزرگ فایل صوتی 20,511
بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ فایل صوتی 20,450
بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ فایل صوتی 19,019
بخوان و بیندیش: انتظار فایل صوتی 17,814
بوعلی و بانگ گاو فایل صوتی 15,206
نیایش فایل صوتی 13,753
رنج‌هایی که کشیده‌ام فایل صوتی 12,845
شیر خدا فایل صوتی 11,992

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد