رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
توانا بود ... فایل صوتی 1,013
دوست بچه‌های خوب انیمیشن 1,020
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 1,022
همکاری فایل صوتی 1,029
جوانمردی فایل صوتی 1,033
قوی‌ترین حیوان جنگل انیمیشن 1,037
ارزش علم انیمیشن 1,037
هنرمند فایل صوتی 1,038
قدم یازدهم انیمیشن 1,039
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 1,041
پرچم فایل صوتی 1,046
کی بود، کی بود فایل صوتی 1,050
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (3) انیمیشن 1,054
خوش‌اخلاقی فایل صوتی 1,058
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 1,058
هفت مروارید سرخ (بخش اول) انیمیشن 1,070
سؤالات درس اتفاق ساده (4) انیمیشن 1,077
روباه و زاغ انیمیشن 1,081
آفریدگار زیبایی انیمیشن 1,083
خوش‌اخلاقی فایل صوتی 1,087

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد