رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش فایل صوتی 1,526
نیایش فایل صوتی 1,545
نیایش فایل صوتی 879
نیایش فایل صوتی 13,753
نیایش فایل صوتی 2,167
نیایش انیمیشن 2,497
نوشتن نامه انیمیشن 867
نوروز فایل صوتی 1,324
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,706
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 1,892
نمایش رادیویی مربوط به درس راز نشانه‌ها فایل صوتی 1,452
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,269
نقش خردمندان فایل صوتی 2,919
نام‌آوران دیروز، امروز، فردا فایل صوتی 20,637
نام نیکو فایل صوتی 1,557
میوه هنر فایل صوتی 10,172
مورچه اشک‌ریزان فایل صوتی 1,022
مهمان شهر ما انیمیشن 1,012
من هنرمندم فایل صوتی 1,634
مقدمه کتاب خوانداری دوم ابتدایی فایل صوتی 893

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد