رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختمان مواد فیلم 2,534
آیا مولکول‌ها حرکت می‌کنند؟ فیلم 2,186
وضع مولکول‌ها در موّاد جامد، مایع و گاز چگونه است؟ فیلم 3,227
مولکول‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ فیلم 2,376
تغییرات مواد (1) فیلم 9,259
تغییرات مواد (2) فیلم 3,583
ماشین‌ها (حرکت و نیرو) فیلم 3,098
اهرم چیست؟ فیلم 6,241
سطح شیب‌دار فیلم 3,578
ماشین چیست؟ فیلم 3,278
ماشین‌ها نیروى خود را از کجا مى‌آورند؟ فیلم 2,619
چشمه‌های نور فیلم 3,290
رنگ‌های نور فیلم 3,577
ذرّه‌بین چیست؟ فیلم 3,433
کاربرد عدسی‌ها فیلم 3,605
سنگ‌های رسوبی‌، کتاب تاریخ زمین فیلم 3,754
فسیل فیلم 3,882
استفاده از فسیل فیلم 4,233
تاریخچه‌ی جان‌داران فیلم 3,251
تغییر خشکی‌ها و دریاها فیلم 2,867

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد