رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
الکتریسیته فیلم 3,304
الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟ فیلم 5,020
رسانا و نارسانا فیلم 3,846
مدار الکتریکی فیلم 4,182
نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا فیلم 3,795
آهن‌ربا بسازید فیلم 4,097
سنگ‌ها فیلم 9,963
سنگ‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ فیلم 5,392
زمین فیلم 5,725
نزدیک‌ترین همسایه زمین فیلم 5,047
سفر به منظومه شمسی فیلم 12,332
اندام‌های تنفسی فیلم 6,495
دستگاه گردش خون فیلم 9,358
ترکیب خون فیلم 7,784
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (1) فیلم 1,202
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (2) فیلم 729
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (3) فیلم 768
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (4) فیلم 714
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (5) فیلم 722
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (6) فیلم 738

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد