رسانه هایی با موضوع مکانیک خودرو

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تنظیمات دیفرانسیل انیمیشن 2,899
مکانیزم یک سیستم چرخ‌دنده حلزونی انیمیشن 2,555
نمای بالای شاسی خودرو به همراه اعضای سوار شده انیمیشن 981
نحوه عملکرد ترمز کاسه‌ای انیمیشن 1,176
عملکرد محور محرک در خودروهای محرک جلو انیمیشن 1,003
معرفی سیستم EPS انیمیشن 976
معرفی سیستم ASR (سیستم تعادل خودکار) انیمیشن 981
لقی طولی و عرضی خودرو انیمیشن 861
عملکرد ترمز دیسکی انیمیشن 970
زوایای Toe-Out(واگرایی و همگرایی چرخ‌های جلو) انیمیشن 934
زاویه کمبر انیمیشن 1,046
زاویه کستر انیمیشن 995
تاثیر ترمز ABS در عملکرد خودرو انیمیشن 895
اصول سیستم فرمان اکرمان انیمیشن 824
اصول سیستم ترمز دیسکی انیمیشن 1,009
نحوه عملکرد اهرم‌بندی هوکنز انیمیشن 866
مکانیزم رینگ و پین انیمیشن 856
مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به کشویی توسط دو شاخه چاک‌دار انیمیشن 985
مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی انیمیشن 3,084
مکانیزم پمپ مکنده همراه با مفصل‌بندی انیمیشن 915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد