رسانه هایی با موضوع مکانیک خودرو

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تنظیمات دیفرانسیل انیمیشن 3,861
مکانیزم یک سیستم چرخ‌دنده حلزونی انیمیشن 3,478
نمای بالای شاسی خودرو به همراه اعضای سوار شده انیمیشن 1,443
نحوه عملکرد ترمز کاسه‌ای انیمیشن 1,633
عملکرد محور محرک در خودروهای محرک جلو انیمیشن 1,479
معرفی سیستم EPS انیمیشن 1,520
معرفی سیستم ASR (سیستم تعادل خودکار) انیمیشن 1,478
لقی طولی و عرضی خودرو انیمیشن 1,571
عملکرد ترمز دیسکی انیمیشن 1,464
زوایای Toe-Out(واگرایی و همگرایی چرخ‌های جلو) انیمیشن 1,603
زاویه کمبر انیمیشن 1,639
زاویه کستر انیمیشن 1,591
تاثیر ترمز ABS در عملکرد خودرو انیمیشن 1,304
اصول سیستم فرمان اکرمان انیمیشن 1,276
اصول سیستم ترمز دیسکی انیمیشن 1,647
نحوه عملکرد اهرم‌بندی هوکنز انیمیشن 1,337
مکانیزم رینگ و پین انیمیشن 1,308
مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به کشویی توسط دو شاخه چاک‌دار انیمیشن 1,424
مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی انیمیشن 3,874
مکانیزم پمپ مکنده همراه با مفصل‌بندی انیمیشن 1,299

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد