کارگاه انتقال قدرت

تنظیمات دیفرانسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیزم یک سیستم چرخ‌دنده حلزونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه عمل کلاچ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپ دنده‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه کار دیفرانسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
170 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مونتاژ کلاچ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال CV

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باز و بسته کردن شفت پلوس همراه یاتاقان بندی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جعبه دنده 7 سرعته با کلاچ دوبل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد دیفرانسیل خودرو در حرکت به جلو، عقب و چرخش خودرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد