رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,350
معنی لغات انیمیشن 1,814
معنی کلمات انیمیشن 1,354
معنی جمله انیمیشن 1,197
دیکته (3) انیمیشن 1,492
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,168
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,173
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,144
شکل درست کلمه انیمیشن 1,102
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 941
کامل کردن متن انیمیشن 951
غلط املایی انیمیشن 1,008
دیکته (2) انیمیشن 899
دیکته (1) انیمیشن 890
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 989
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 886
واژه مناسب انیمیشن 824
هم‌قافیه (2) انیمیشن 932
هم‌قافیه (1) انیمیشن 935
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,111

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد