رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,877
معنی لغات انیمیشن 1,371
معنی کلمات انیمیشن 1,101
معنی جمله انیمیشن 926
دیکته (3) انیمیشن 1,161
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 908
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 902
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 854
شکل درست کلمه انیمیشن 833
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 744
کامل کردن متن انیمیشن 715
غلط املایی انیمیشن 824
دیکته (2) انیمیشن 707
دیکته (1) انیمیشن 719
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 718
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 697
واژه مناسب انیمیشن 603
هم‌قافیه (2) انیمیشن 726
هم‌قافیه (1) انیمیشن 739
هم‌خانواده (3) انیمیشن 866

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد