رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,287
معنی لغات انیمیشن 1,746
معنی کلمات انیمیشن 1,322
معنی جمله انیمیشن 1,163
دیکته (3) انیمیشن 1,444
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,137
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,139
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,106
شکل درست کلمه انیمیشن 1,059
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 917
کامل کردن متن انیمیشن 915
غلط املایی انیمیشن 986
دیکته (2) انیمیشن 868
دیکته (1) انیمیشن 869
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 943
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 857
واژه مناسب انیمیشن 792
هم‌قافیه (2) انیمیشن 905
هم‌قافیه (1) انیمیشن 907
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,081

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد