رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 4,044
معنی لغات انیمیشن 3,219
معنی کلمات انیمیشن 2,388
معنی جمله انیمیشن 2,156
دیکته (3) انیمیشن 2,732
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 2,249
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 2,155
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 2,140
شکل درست کلمه انیمیشن 1,996
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,875
کامل کردن متن انیمیشن 1,754
غلط املایی انیمیشن 1,823
دیکته (2) انیمیشن 1,656
دیکته (1) انیمیشن 1,612
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,927
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,682
واژه مناسب انیمیشن 1,657
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,785
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,790
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,972

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد