رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,923
معنی لغات انیمیشن 1,417
معنی کلمات انیمیشن 1,137
معنی جمله انیمیشن 965
دیکته (3) انیمیشن 1,202
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 947
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 943
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 889
شکل درست کلمه انیمیشن 870
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 776
کامل کردن متن انیمیشن 744
غلط املایی انیمیشن 855
دیکته (2) انیمیشن 742
دیکته (1) انیمیشن 746
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 762
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 730
واژه مناسب انیمیشن 628
هم‌قافیه (2) انیمیشن 764
هم‌قافیه (1) انیمیشن 769
هم‌خانواده (3) انیمیشن 901

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد