رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,643
معنی لغات انیمیشن 2,060
معنی کلمات انیمیشن 1,525
معنی جمله انیمیشن 1,369
دیکته (3) انیمیشن 1,659
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,365
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,362
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,336
شکل درست کلمه انیمیشن 1,266
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,074
کامل کردن متن انیمیشن 1,089
غلط املایی انیمیشن 1,123
دیکته (2) انیمیشن 1,010
دیکته (1) انیمیشن 1,017
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,212
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,005
واژه مناسب انیمیشن 950
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,075
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,075
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,276

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد