رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,854
معنی لغات انیمیشن 2,190
معنی کلمات انیمیشن 1,619
معنی جمله انیمیشن 1,447
دیکته (3) انیمیشن 1,768
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,482
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,431
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,413
شکل درست کلمه انیمیشن 1,353
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,177
کامل کردن متن انیمیشن 1,162
غلط املایی انیمیشن 1,191
دیکته (2) انیمیشن 1,082
دیکته (1) انیمیشن 1,078
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,300
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,069
واژه مناسب انیمیشن 1,016
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,162
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,142
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,347

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد