رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,418
معنی لغات انیمیشن 2,615
معنی کلمات انیمیشن 1,801
معنی جمله انیمیشن 1,626
دیکته (3) انیمیشن 1,956
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,648
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,559
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,557
شکل درست کلمه انیمیشن 1,477
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,316
کامل کردن متن انیمیشن 1,276
غلط املایی انیمیشن 1,319
دیکته (2) انیمیشن 1,202
دیکته (1) انیمیشن 1,199
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,433
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,187
واژه مناسب انیمیشن 1,131
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,304
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,276
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,522

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد