رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,142
معنی لغات انیمیشن 1,602
معنی کلمات انیمیشن 1,244
معنی جمله انیمیشن 1,080
دیکته (3) انیمیشن 1,334
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,064
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,064
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,017
شکل درست کلمه انیمیشن 966
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 861
کامل کردن متن انیمیشن 837
غلط املایی انیمیشن 937
دیکته (2) انیمیشن 814
دیکته (1) انیمیشن 818
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 880
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 798
واژه مناسب انیمیشن 723
هم‌قافیه (2) انیمیشن 845
هم‌قافیه (1) انیمیشن 852
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,010

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد