رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,015
معنی لغات انیمیشن 1,503
معنی کلمات انیمیشن 1,199
معنی جمله انیمیشن 1,039
دیکته (3) انیمیشن 1,274
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,026
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,022
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 978
شکل درست کلمه انیمیشن 929
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 833
کامل کردن متن انیمیشن 807
غلط املایی انیمیشن 913
دیکته (2) انیمیشن 789
دیکته (1) انیمیشن 790
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 844
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 772
واژه مناسب انیمیشن 687
هم‌قافیه (2) انیمیشن 807
هم‌قافیه (1) انیمیشن 819
هم‌خانواده (3) انیمیشن 968

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد