رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,967
معنی لغات انیمیشن 2,278
معنی کلمات انیمیشن 1,700
معنی جمله انیمیشن 1,528
دیکته (3) انیمیشن 1,858
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,571
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,489
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,483
شکل درست کلمه انیمیشن 1,409
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,241
کامل کردن متن انیمیشن 1,207
غلط املایی انیمیشن 1,253
دیکته (2) انیمیشن 1,135
دیکته (1) انیمیشن 1,134
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,369
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,128
واژه مناسب انیمیشن 1,067
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,215
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,205
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,406

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد