رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,464
معنی لغات انیمیشن 2,665
معنی کلمات انیمیشن 1,836
معنی جمله انیمیشن 1,666
دیکته (3) انیمیشن 1,991
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,685
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,605
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,600
شکل درست کلمه انیمیشن 1,510
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,350
کامل کردن متن انیمیشن 1,305
غلط املایی انیمیشن 1,346
دیکته (2) انیمیشن 1,232
دیکته (1) انیمیشن 1,228
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,462
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,213
واژه مناسب انیمیشن 1,200
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,337
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,313
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,554

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد