رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,326
معنی لغات انیمیشن 1,776
معنی کلمات انیمیشن 1,337
معنی جمله انیمیشن 1,181
دیکته (3) انیمیشن 1,474
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,154
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,160
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,131
شکل درست کلمه انیمیشن 1,085
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 929
کامل کردن متن انیمیشن 935
غلط املایی انیمیشن 996
دیکته (2) انیمیشن 885
دیکته (1) انیمیشن 878
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 975
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 869
واژه مناسب انیمیشن 806
هم‌قافیه (2) انیمیشن 920
هم‌قافیه (1) انیمیشن 922
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,089

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد