رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,818
معنی لغات انیمیشن 2,984
معنی کلمات انیمیشن 2,183
معنی جمله انیمیشن 1,942
دیکته (3) انیمیشن 2,403
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 2,019
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,881
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,919
شکل درست کلمه انیمیشن 1,779
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,632
کامل کردن متن انیمیشن 1,574
غلط املایی انیمیشن 1,587
دیکته (2) انیمیشن 1,482
دیکته (1) انیمیشن 1,475
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,734
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,478
واژه مناسب انیمیشن 1,504
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,598
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,628
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,813

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد