رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,553
معنی لغات انیمیشن 1,993
معنی کلمات انیمیشن 1,466
معنی جمله انیمیشن 1,316
دیکته (3) انیمیشن 1,604
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,318
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,316
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,281
شکل درست کلمه انیمیشن 1,215
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,022
کامل کردن متن انیمیشن 1,024
غلط املایی انیمیشن 1,080
دیکته (2) انیمیشن 966
دیکته (1) انیمیشن 972
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,122
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 957
واژه مناسب انیمیشن 906
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,025
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,024
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد