رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,952
معنی لغات انیمیشن 1,442
معنی کلمات انیمیشن 1,153
معنی جمله انیمیشن 985
دیکته (3) انیمیشن 1,223
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 970
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 968
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 913
شکل درست کلمه انیمیشن 886
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 788
کامل کردن متن انیمیشن 759
غلط املایی انیمیشن 875
دیکته (2) انیمیشن 753
دیکته (1) انیمیشن 761
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 801
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 741
واژه مناسب انیمیشن 637
هم‌قافیه (2) انیمیشن 778
هم‌قافیه (1) انیمیشن 781
هم‌خانواده (3) انیمیشن 920

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد