رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,559
معنی لغات انیمیشن 2,747
معنی کلمات انیمیشن 1,910
معنی جمله انیمیشن 1,723
دیکته (3) انیمیشن 2,057
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,747
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,670
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,657
شکل درست کلمه انیمیشن 1,577
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,409
کامل کردن متن انیمیشن 1,367
غلط املایی انیمیشن 1,402
دیکته (2) انیمیشن 1,294
دیکته (1) انیمیشن 1,291
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,511
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,280
واژه مناسب انیمیشن 1,304
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,400
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,365
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,610

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد