رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,838
معنی لغات انیمیشن 1,334
معنی کلمات انیمیشن 1,065
معنی جمله انیمیشن 897
دیکته (3) انیمیشن 1,135
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 881
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 872
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 833
شکل درست کلمه انیمیشن 805
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 717
کامل کردن متن انیمیشن 688
غلط املایی انیمیشن 794
دیکته (2) انیمیشن 685
دیکته (1) انیمیشن 698
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 695
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 677
واژه مناسب انیمیشن 578
هم‌قافیه (2) انیمیشن 703
هم‌قافیه (1) انیمیشن 712
هم‌خانواده (3) انیمیشن 835

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد