رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,244
معنی لغات انیمیشن 1,698
معنی کلمات انیمیشن 1,296
معنی جمله انیمیشن 1,137
دیکته (3) انیمیشن 1,415
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,105
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,113
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,066
شکل درست کلمه انیمیشن 1,017
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 896
کامل کردن متن انیمیشن 883
غلط املایی انیمیشن 970
دیکته (2) انیمیشن 850
دیکته (1) انیمیشن 853
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 912
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 838
واژه مناسب انیمیشن 773
هم‌قافیه (2) انیمیشن 883
هم‌قافیه (1) انیمیشن 891
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,059

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد