رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,901
معنی لغات انیمیشن 1,393
معنی کلمات انیمیشن 1,118
معنی جمله انیمیشن 946
دیکته (3) انیمیشن 1,181
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 928
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 922
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 874
شکل درست کلمه انیمیشن 854
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 761
کامل کردن متن انیمیشن 732
غلط املایی انیمیشن 840
دیکته (2) انیمیشن 728
دیکته (1) انیمیشن 734
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 735
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 717
واژه مناسب انیمیشن 614
هم‌قافیه (2) انیمیشن 747
هم‌قافیه (1) انیمیشن 755
هم‌خانواده (3) انیمیشن 884

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد