رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,396
معنی لغات انیمیشن 1,862
معنی کلمات انیمیشن 1,377
معنی جمله انیمیشن 1,236
دیکته (3) انیمیشن 1,516
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,209
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,206
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,171
شکل درست کلمه انیمیشن 1,120
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 958
کامل کردن متن انیمیشن 971
غلط املایی انیمیشن 1,025
دیکته (2) انیمیشن 917
دیکته (1) انیمیشن 916
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,020
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 907
واژه مناسب انیمیشن 849
هم‌قافیه (2) انیمیشن 963
هم‌قافیه (1) انیمیشن 954
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,145

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد