رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,519
معنی لغات انیمیشن 1,957
معنی کلمات انیمیشن 1,442
معنی جمله انیمیشن 1,290
دیکته (3) انیمیشن 1,581
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,291
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,290
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,252
شکل درست کلمه انیمیشن 1,193
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,002
کامل کردن متن انیمیشن 1,006
غلط املایی انیمیشن 1,062
دیکته (2) انیمیشن 952
دیکته (1) انیمیشن 954
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,093
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 940
واژه مناسب انیمیشن 890
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,004
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,008
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,198

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد