رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,723
معنی لغات انیمیشن 2,903
معنی کلمات انیمیشن 2,106
معنی جمله انیمیشن 1,847
دیکته (3) انیمیشن 2,303
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,910
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,797
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,824
شکل درست کلمه انیمیشن 1,707
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,550
کامل کردن متن انیمیشن 1,504
غلط املایی انیمیشن 1,518
دیکته (2) انیمیشن 1,414
دیکته (1) انیمیشن 1,412
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,655
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,393
واژه مناسب انیمیشن 1,431
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,520
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,504
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,747

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد