رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,711
معنی لغات انیمیشن 2,106
معنی کلمات انیمیشن 1,561
معنی جمله انیمیشن 1,393
دیکته (3) انیمیشن 1,695
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,409
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,386
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,367
شکل درست کلمه انیمیشن 1,299
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,108
کامل کردن متن انیمیشن 1,112
غلط املایی انیمیشن 1,145
دیکته (2) انیمیشن 1,033
دیکته (1) انیمیشن 1,040
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,242
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,025
واژه مناسب انیمیشن 967
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,100
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,093
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,298

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد