رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,593
معنی لغات انیمیشن 2,031
معنی کلمات انیمیشن 1,498
معنی جمله انیمیشن 1,342
دیکته (3) انیمیشن 1,635
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,347
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,341
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,314
شکل درست کلمه انیمیشن 1,244
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,051
کامل کردن متن انیمیشن 1,064
غلط املایی انیمیشن 1,102
دیکته (2) انیمیشن 990
دیکته (1) انیمیشن 999
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,168
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 984
واژه مناسب انیمیشن 930
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,053
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,050
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,249

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد