رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,496
معنی لغات انیمیشن 1,937
معنی کلمات انیمیشن 1,426
معنی جمله انیمیشن 1,278
دیکته (3) انیمیشن 1,567
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,263
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,262
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,229
شکل درست کلمه انیمیشن 1,172
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 986
کامل کردن متن انیمیشن 993
غلط املایی انیمیشن 1,052
دیکته (2) انیمیشن 941
دیکته (1) انیمیشن 943
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,060
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 928
واژه مناسب انیمیشن 875
هم‌قافیه (2) انیمیشن 993
هم‌قافیه (1) انیمیشن 985
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,182

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد