رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,437
معنی لغات انیمیشن 1,889
معنی کلمات انیمیشن 1,400
معنی جمله انیمیشن 1,253
دیکته (3) انیمیشن 1,535
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,225
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,227
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,191
شکل درست کلمه انیمیشن 1,134
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 965
کامل کردن متن انیمیشن 976
غلط املایی انیمیشن 1,034
دیکته (2) انیمیشن 925
دیکته (1) انیمیشن 921
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,034
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 913
واژه مناسب انیمیشن 858
هم‌قافیه (2) انیمیشن 972
هم‌قافیه (1) انیمیشن 967
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,165

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد