رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,786
معنی لغات انیمیشن 2,140
معنی کلمات انیمیشن 1,583
معنی جمله انیمیشن 1,418
دیکته (3) انیمیشن 1,716
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,436
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,406
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,387
شکل درست کلمه انیمیشن 1,322
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,137
کامل کردن متن انیمیشن 1,131
غلط املایی انیمیشن 1,162
دیکته (2) انیمیشن 1,053
دیکته (1) انیمیشن 1,055
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,264
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,044
واژه مناسب انیمیشن 986
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,122
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,114
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,319

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد