رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,319
معنی لغات انیمیشن 2,548
معنی کلمات انیمیشن 1,767
معنی جمله انیمیشن 1,590
دیکته (3) انیمیشن 1,919
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,619
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,524
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,529
شکل درست کلمه انیمیشن 1,448
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,279
کامل کردن متن انیمیشن 1,243
غلط املایی انیمیشن 1,288
دیکته (2) انیمیشن 1,170
دیکته (1) انیمیشن 1,168
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,401
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,163
واژه مناسب انیمیشن 1,094
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,261
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,244
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,471

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد