رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 1,990
معنی لغات انیمیشن 1,475
معنی کلمات انیمیشن 1,175
معنی جمله انیمیشن 1,019
دیکته (3) انیمیشن 1,248
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,002
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 995
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 952
شکل درست کلمه انیمیشن 910
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 811
کامل کردن متن انیمیشن 791
غلط املایی انیمیشن 896
دیکته (2) انیمیشن 774
دیکته (1) انیمیشن 775
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 825
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 757
واژه مناسب انیمیشن 664
هم‌قافیه (2) انیمیشن 792
هم‌قافیه (1) انیمیشن 802
هم‌خانواده (3) انیمیشن 954

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد