رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 2,914
معنی لغات انیمیشن 2,243
معنی کلمات انیمیشن 1,659
معنی جمله انیمیشن 1,474
دیکته (3) انیمیشن 1,812
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 1,516
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,462
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,452
شکل درست کلمه انیمیشن 1,379
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,205
کامل کردن متن انیمیشن 1,180
غلط املایی انیمیشن 1,217
دیکته (2) انیمیشن 1,102
دیکته (1) انیمیشن 1,100
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,337
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,093
واژه مناسب انیمیشن 1,040
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,187
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,163
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,377

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد