رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 3,924
معنی لغات انیمیشن 3,096
معنی کلمات انیمیشن 2,294
معنی جمله انیمیشن 2,076
دیکته (3) انیمیشن 2,622
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 2,159
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 2,056
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 2,044
شکل درست کلمه انیمیشن 1,875
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,765
کامل کردن متن انیمیشن 1,672
غلط املایی انیمیشن 1,742
دیکته (2) انیمیشن 1,581
دیکته (1) انیمیشن 1,541
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,850
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,576
واژه مناسب انیمیشن 1,587
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,702
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,712
هم‌خانواده (3) انیمیشن 1,887

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد