رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 4 انیمیشن 1,107
کلمات مرتبط 2 انیمیشن 1,018
کلمات مرتبط 3 انیمیشن 987
کلمات مرتبط 1 انیمیشن 1,026
کلمات مخالف انیمیشن 1,211
جور کردن کلمات هم‌معنی انیمیشن 1,064
همراهی شتر با موش انیمیشن 1,043
نیاز به قانون انیمیشن 1,006
نویسنده - اگر دیگران نبودند انیمیشن 1,240
میراث فرهنگی انیمیشن 1,211
لطف و مهربانی خداوند انیمیشن 1,238
کودکان، سرمایه ملی کشور انیمیشن 1,057
کمک به نیازمندان انیمیشن 1,138
قهرمانان داستان‌ها انیمیشن 1,097
قلی خجالتی انیمیشن 1,088
فعل انیمیشن 1,088
آخرین یاور آفتاب انیمیشن 1,248
عبدالله انیمیشن 1,154
صفات پهلوانی انیمیشن 985
صرفه‌جویی در مصرف آب انیمیشن 1,370

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد