رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,837
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,899
نیایش فایل صوتی 1,659
داستان فایل صوتی 1,875
چهار فصل فایل صوتی 1,577
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 2,970
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,443
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,517
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,419
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,607
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,502
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,511
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,468
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 4,855
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,718
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,536
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,704
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 5,361
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,508
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,492

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد