رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 1,785
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,292
نیایش فایل صوتی 1,033
داستان فایل صوتی 1,220
چهار فصل فایل صوتی 1,000
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,187
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 856
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 974
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 904
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 799
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 882
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 958
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 864
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 1,238
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,022
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 940
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,057
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 1,131
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,116
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,028

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد