رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 3,759
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 2,343
نیایش فایل صوتی 2,170
داستان فایل صوتی 2,351
چهار فصل فایل صوتی 4,007
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 3,767
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,813
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 2,013
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,853
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 2,771
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,933
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,969
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 2,028
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 7,285
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 2,195
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 2,070
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 2,278
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 8,639
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 3,150
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 2,083

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد