رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,271
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,646
نیایش فایل صوتی 1,367
داستان فایل صوتی 1,599
چهار فصل فایل صوتی 1,299
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,654
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,195
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,292
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,188
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,119
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,253
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,293
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,176
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 3,397
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,398
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,275
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,396
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 2,893
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,322
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,264

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد