رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 3,924
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 2,504
نیایش فایل صوتی 2,305
داستان فایل صوتی 2,500
چهار فصل فایل صوتی 4,140
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 3,939
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,957
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 2,149
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 2,072
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 2,961
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 2,128
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 2,180
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 2,212
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 7,456
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 2,351
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 2,204
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 2,454
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 8,806
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 3,372
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 2,240

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد