رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,513
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,780
نیایش فایل صوتی 1,519
داستان فایل صوتی 1,757
چهار فصل فایل صوتی 1,433
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,971
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,316
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,422
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,311
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,279
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,389
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,418
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,332
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 4,492
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,572
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,444
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,558
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 4,742
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,436
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,389

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد