رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,165
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,575
نیایش فایل صوتی 1,304
داستان فایل صوتی 1,528
چهار فصل فایل صوتی 1,237
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,544
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,136
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,244
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,140
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,044
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,185
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,232
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,103
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 3,008
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,330
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,222
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,337
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 2,567
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,291
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,230

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد