رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,123
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,547
نیایش فایل صوتی 1,280
داستان فایل صوتی 1,496
چهار فصل فایل صوتی 1,209
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,503
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,109
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,221
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,114
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,025
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,150
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,200
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,072
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 2,434
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,293
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,194
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,309
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 2,365
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,282
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,215

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد