رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,679
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,823
نیایش فایل صوتی 1,564
داستان فایل صوتی 1,790
چهار فصل فایل صوتی 1,465
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 2,068
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,347
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,449
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,344
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,415
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,422
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,455
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,366
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 4,637
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,622
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,474
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,609
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 4,912
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,457
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,422

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد