رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,039
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,492
نیایش فایل صوتی 1,232
داستان فایل صوتی 1,442
چهار فصل فایل صوتی 1,163
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,441
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,062
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,171
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,068
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 977
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,068
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,153
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,019
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 1,975
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,220
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,121
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,237
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 1,482
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,256
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد