رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,213
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,608
نیایش فایل صوتی 1,331
داستان فایل صوتی 1,563
چهار فصل فایل صوتی 1,265
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,587
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,156
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,262
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,159
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,068
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,219
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,263
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,141
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 3,231
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,364
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,245
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,367
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 2,764
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,309
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,250

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد