رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 3,831
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 2,417
نیایش فایل صوتی 2,228
داستان فایل صوتی 2,417
چهار فصل فایل صوتی 4,071
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 3,858
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,880
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 2,074
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,919
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 2,838
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,988
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 2,032
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 2,104
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 7,362
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 2,249
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 2,114
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 2,348
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 8,697
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 3,248
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 2,143

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد