رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,432
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,734
نیایش فایل صوتی 1,451
داستان فایل صوتی 1,707
چهار فصل فایل صوتی 1,388
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,862
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,275
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,381
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,268
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,215
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,341
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,368
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,274
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 3,749
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,491
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,385
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,508
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 4,375
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,392
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,341

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد