رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی (میهن ما) فایل صوتی 2,321
روان‌خوانی (قرآن) فایل صوتی 1,677
نیایش فایل صوتی 1,397
داستان فایل صوتی 1,631
چهار فصل فایل صوتی 1,328
با هم بخوانیم (شادیم و پاک و خندان) فایل صوتی 1,765
با هم بخوانیم (پیغمبر ما) فایل صوتی 1,226
با هم بخوانیم (جشن بهمن) فایل صوتی 1,326
با هم بخوانیم (دریا) فایل صوتی 1,209
با هم بخوانیم (جشن در آسمان) فایل صوتی 1,151
با هم بخوانیم (ما کودکانیم) فایل صوتی 1,285
با هم بخوانیم (ای ایران) فایل صوتی 1,318
با هم بخوانیم (زردآلو) فایل صوتی 1,212
با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر) فایل صوتی 3,535
با هم بخوانیم (انار) فایل صوتی 1,423
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز) فایل صوتی 1,302
با هم بخوانیم (راه مدرسه) فایل صوتی 1,425
با هم بخوانیم (خدای مهربان) فایل صوتی 3,012
مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق انیمیشن 1,341
مفهوم وطن در شعر درس انیمیشن 1,281

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد