رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 10,501
کمک‌های اولیه فیلم 6,701
احیای قلبی ریوی فیلم 3,992
حوادث طبیعی فیلم 4,552
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 6,635
جهت‌یابی فیلم 5,325
پدافند زیستی فیلم 4,875
پدافند اقتصادی فیلم 4,429
دفاع غیرعامل فیلم 3,856
پدافند غیرعامل فیلم 5,381
ابزارهای جنگ نرم فیلم 4,733
جنگ نرم فیلم 5,711
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,757
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,512
پدافند شیمیایی فیلم 2,633
روایت فتح فیلم 2,485
ارغوان فیلم 2,719
عملیات والفجر هشت فیلم 2,926
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,994
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,261

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد