رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 12,415
کمک‌های اولیه فیلم 8,193
احیای قلبی ریوی فیلم 4,965
حوادث طبیعی فیلم 5,730
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 8,122
جهت‌یابی فیلم 6,401
پدافند زیستی فیلم 5,920
پدافند اقتصادی فیلم 5,586
دفاع غیرعامل فیلم 4,894
پدافند غیرعامل فیلم 6,802
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,725
جنگ نرم فیلم 6,938
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,442
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,503
پدافند شیمیایی فیلم 3,491
روایت فتح فیلم 3,233
ارغوان فیلم 3,441
عملیات والفجر هشت فیلم 3,700
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,756
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 4,067

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد