رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 10,948
کمک‌های اولیه فیلم 7,103
احیای قلبی ریوی فیلم 4,221
حوادث طبیعی فیلم 4,762
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 7,211
جهت‌یابی فیلم 5,591
پدافند زیستی فیلم 5,152
پدافند اقتصادی فیلم 4,717
دفاع غیرعامل فیلم 4,071
پدافند غیرعامل فیلم 5,915
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,042
جنگ نرم فیلم 6,058
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 4,394
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,866
پدافند شیمیایی فیلم 2,809
روایت فتح فیلم 2,683
ارغوان فیلم 2,886
عملیات والفجر هشت فیلم 3,158
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,206
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,477

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد