رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 10,738
کمک‌های اولیه فیلم 6,879
احیای قلبی ریوی فیلم 4,090
حوادث طبیعی فیلم 4,638
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 6,874
جهت‌یابی فیلم 5,470
پدافند زیستی فیلم 4,953
پدافند اقتصادی فیلم 4,526
دفاع غیرعامل فیلم 3,932
پدافند غیرعامل فیلم 5,498
ابزارهای جنگ نرم فیلم 4,844
جنگ نرم فیلم 5,850
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 4,275
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,760
پدافند شیمیایی فیلم 2,734
روایت فتح فیلم 2,635
ارغوان فیلم 2,824
عملیات والفجر هشت فیلم 3,100
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,148
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,420

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد