رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 8,571
کمک‌های اولیه فیلم 5,082
احیای قلبی ریوی فیلم 3,257
حوادث طبیعی فیلم 3,734
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 5,596
جهت‌یابی فیلم 4,600
پدافند زیستی فیلم 4,039
پدافند اقتصادی فیلم 4,037
دفاع غیرعامل فیلم 3,533
پدافند غیرعامل فیلم 4,893
ابزارهای جنگ نرم فیلم 4,335
جنگ نرم فیلم 5,233
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,338
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,233
پدافند شیمیایی فیلم 2,338
روایت فتح فیلم 2,214
ارغوان فیلم 2,429
عملیات والفجر هشت فیلم 2,653
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,709
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,926

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد