رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 12,217
کمک‌های اولیه فیلم 8,043
احیای قلبی ریوی فیلم 4,820
حوادث طبیعی فیلم 5,579
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 7,932
جهت‌یابی فیلم 6,227
پدافند زیستی فیلم 5,815
پدافند اقتصادی فیلم 5,499
دفاع غیرعامل فیلم 4,779
پدافند غیرعامل فیلم 6,700
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,578
جنگ نرم فیلم 6,708
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,344
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,432
پدافند شیمیایی فیلم 3,410
روایت فتح فیلم 3,152
ارغوان فیلم 3,346
عملیات والفجر هشت فیلم 3,617
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,680
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,991

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد