رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 9,889
کمک‌های اولیه فیلم 6,412
احیای قلبی ریوی فیلم 3,859
حوادث طبیعی فیلم 4,425
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 6,465
جهت‌یابی فیلم 5,139
پدافند زیستی فیلم 4,722
پدافند اقتصادی فیلم 4,273
دفاع غیرعامل فیلم 3,736
پدافند غیرعامل فیلم 5,242
ابزارهای جنگ نرم فیلم 4,592
جنگ نرم فیلم 5,551
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,524
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,366
پدافند شیمیایی فیلم 2,518
روایت فتح فیلم 2,361
ارغوان فیلم 2,580
عملیات والفجر هشت فیلم 2,765
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,848
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,085

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد