رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 12,815
کمک‌های اولیه فیلم 8,506
احیای قلبی ریوی فیلم 5,183
حوادث طبیعی فیلم 5,984
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 8,387
جهت‌یابی فیلم 6,642
پدافند زیستی فیلم 6,128
پدافند اقتصادی فیلم 5,803
دفاع غیرعامل فیلم 5,145
پدافند غیرعامل فیلم 7,198
ابزارهای جنگ نرم فیلم 6,008
جنگ نرم فیلم 7,155
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,674
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,712
پدافند شیمیایی فیلم 3,681
روایت فتح فیلم 3,439
ارغوان فیلم 3,630
عملیات والفجر هشت فیلم 3,881
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,937
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 4,271

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد