رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 11,898
کمک‌های اولیه فیلم 7,823
احیای قلبی ریوی فیلم 4,674
حوادث طبیعی فیلم 5,436
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 7,755
جهت‌یابی فیلم 6,050
پدافند زیستی فیلم 5,651
پدافند اقتصادی فیلم 5,357
دفاع غیرعامل فیلم 4,653
پدافند غیرعامل فیلم 6,568
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,456
جنگ نرم فیلم 6,567
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,079
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,282
پدافند شیمیایی فیلم 3,255
روایت فتح فیلم 3,008
ارغوان فیلم 3,220
عملیات والفجر هشت فیلم 3,488
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,553
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,843

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد