رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 5,687
کمک‌های اولیه فیلم 3,353
احیای قلبی ریوی فیلم 2,185
حوادث طبیعی فیلم 2,623
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 3,689
جهت‌یابی فیلم 3,018
پدافند زیستی فیلم 2,327
پدافند اقتصادی فیلم 2,967
دفاع غیرعامل فیلم 2,461
پدافند غیرعامل فیلم 3,345
ابزارهای جنگ نرم فیلم 2,954
جنگ نرم فیلم 3,442
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 2,256
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,592
پدافند شیمیایی فیلم 1,638
روایت فتح فیلم 1,618
ارغوان فیلم 1,737
عملیات والفجر هشت فیلم 1,930
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 1,922
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,024

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد