رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 7,781
کمک‌های اولیه فیلم 4,532
احیای قلبی ریوی فیلم 2,921
حوادث طبیعی فیلم 3,288
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 4,737
جهت‌یابی فیلم 3,792
پدافند زیستی فیلم 2,930
پدافند اقتصادی فیلم 3,606
دفاع غیرعامل فیلم 3,082
پدافند غیرعامل فیلم 4,108
ابزارهای جنگ نرم فیلم 3,764
جنگ نرم فیلم 4,482
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,162
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,084
پدافند شیمیایی فیلم 2,132
روایت فتح فیلم 2,096
ارغوان فیلم 2,268
عملیات والفجر هشت فیلم 2,517
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,567
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,758

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد