رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 984
کمک‌های اولیه فیلم 683
احیای قلبی ریوی فیلم 489
حوادث طبیعی فیلم 476
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 717
جهت‌یابی فیلم 651
پدافند زیستی فیلم 467
پدافند اقتصادی فیلم 484
دفاع غیرعامل فیلم 594
پدافند غیرعامل فیلم 762
ابزارهای جنگ نرم فیلم 681
جنگ نرم فیلم 759
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 513
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 405
پدافند شیمیایی فیلم 358
روایت فتح فیلم 367
ارغوان فیلم 423
عملیات والفجر هشت فیلم 444
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 455
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 406

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد