رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 12,568
کمک‌های اولیه فیلم 8,327
احیای قلبی ریوی فیلم 5,066
حوادث طبیعی فیلم 5,820
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 8,204
جهت‌یابی فیلم 6,514
پدافند زیستی فیلم 6,006
پدافند اقتصادی فیلم 5,671
دفاع غیرعامل فیلم 5,014
پدافند غیرعامل فیلم 6,979
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,810
جنگ نرم فیلم 7,021
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,507
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,576
پدافند شیمیایی فیلم 3,564
روایت فتح فیلم 3,304
ارغوان فیلم 3,513
عملیات والفجر هشت فیلم 3,757
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,814
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 4,133

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد