رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 6,020
کمک‌های اولیه فیلم 3,667
احیای قلبی ریوی فیلم 2,371
حوادث طبیعی فیلم 2,802
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 3,930
جهت‌یابی فیلم 3,201
پدافند زیستی فیلم 2,474
پدافند اقتصادی فیلم 3,076
دفاع غیرعامل فیلم 2,554
پدافند غیرعامل فیلم 3,487
ابزارهای جنگ نرم فیلم 3,088
جنگ نرم فیلم 3,624
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 2,331
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,671
پدافند شیمیایی فیلم 1,742
روایت فتح فیلم 1,700
ارغوان فیلم 1,828
عملیات والفجر هشت فیلم 2,014
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,021
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,120

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد