رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 1,235
کمک‌های اولیه فیلم 901
احیای قلبی ریوی فیلم 626
حوادث طبیعی فیلم 645
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 980
جهت‌یابی فیلم 878
پدافند زیستی فیلم 608
پدافند اقتصادی فیلم 583
دفاع غیرعامل فیلم 713
پدافند غیرعامل فیلم 902
ابزارهای جنگ نرم فیلم 825
جنگ نرم فیلم 939
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 616
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 503
پدافند شیمیایی فیلم 455
روایت فتح فیلم 467
ارغوان فیلم 511
عملیات والفجر هشت فیلم 533
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 531
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 499

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد