رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 9,781
کمک‌های اولیه فیلم 6,308
احیای قلبی ریوی فیلم 3,785
حوادث طبیعی فیلم 4,355
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 6,373
جهت‌یابی فیلم 5,071
پدافند زیستی فیلم 4,650
پدافند اقتصادی فیلم 4,225
دفاع غیرعامل فیلم 3,693
پدافند غیرعامل فیلم 5,177
ابزارهای جنگ نرم فیلم 4,521
جنگ نرم فیلم 5,463
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,443
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,303
پدافند شیمیایی فیلم 2,468
روایت فتح فیلم 2,299
ارغوان فیلم 2,521
عملیات والفجر هشت فیلم 2,714
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,796
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,031

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد