رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 6,896
کمک‌های اولیه فیلم 4,044
احیای قلبی ریوی فیلم 2,595
حوادث طبیعی فیلم 3,006
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 4,220
جهت‌یابی فیلم 3,424
پدافند زیستی فیلم 2,637
پدافند اقتصادی فیلم 3,278
دفاع غیرعامل فیلم 2,770
پدافند غیرعامل فیلم 3,693
ابزارهای جنگ نرم فیلم 3,276
جنگ نرم فیلم 3,853
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 2,511
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,807
پدافند شیمیایی فیلم 1,897
روایت فتح فیلم 1,827
ارغوان فیلم 1,967
عملیات والفجر هشت فیلم 2,180
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,229
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,332

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد