رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 4,598
کمک‌های اولیه فیلم 2,591
احیای قلبی ریوی فیلم 1,750
حوادث طبیعی فیلم 1,747
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 2,554
جهت‌یابی فیلم 2,017
پدافند زیستی فیلم 1,559
پدافند اقتصادی فیلم 2,341
دفاع غیرعامل فیلم 1,834
پدافند غیرعامل فیلم 2,189
ابزارهای جنگ نرم فیلم 2,136
جنگ نرم فیلم 2,313
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 1,963
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,339
پدافند شیمیایی فیلم 1,304
روایت فتح فیلم 1,369
ارغوان فیلم 1,452
عملیات والفجر هشت فیلم 1,648
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 1,668
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 1,734

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد