رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 5,231
کمک‌های اولیه فیلم 2,998
احیای قلبی ریوی فیلم 1,979
حوادث طبیعی فیلم 2,150
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 3,179
جهت‌یابی فیلم 2,646
پدافند زیستی فیلم 2,079
پدافند اقتصادی فیلم 2,808
دفاع غیرعامل فیلم 2,292
پدافند غیرعامل فیلم 3,114
ابزارهای جنگ نرم فیلم 2,790
جنگ نرم فیلم 3,225
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 2,171
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,524
پدافند شیمیایی فیلم 1,541
روایت فتح فیلم 1,528
ارغوان فیلم 1,641
عملیات والفجر هشت فیلم 1,842
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 1,850
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 1,940

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد