رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 408
کمک‌های اولیه فیلم 293
احیای قلبی ریوی فیلم 200
حوادث طبیعی فیلم 195
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 247
جهت‌یابی فیلم 240
پدافند زیستی فیلم 181
پدافند اقتصادی فیلم 202
دفاع غیرعامل فیلم 199
پدافند غیرعامل فیلم 238
ابزارهای جنگ نرم فیلم 234
جنگ نرم فیلم 232
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 227
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 152
پدافند شیمیایی فیلم 161
روایت فتح فیلم 164
ارغوان فیلم 194
عملیات والفجر هشت فیلم 179
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 229
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 191

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد