رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 5,920
کمک‌های اولیه فیلم 3,592
احیای قلبی ریوی فیلم 2,322
حوادث طبیعی فیلم 2,745
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 3,868
جهت‌یابی فیلم 3,149
پدافند زیستی فیلم 2,421
پدافند اقتصادی فیلم 3,036
دفاع غیرعامل فیلم 2,523
پدافند غیرعامل فیلم 3,440
ابزارهای جنگ نرم فیلم 3,039
جنگ نرم فیلم 3,565
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 2,306
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 1,642
پدافند شیمیایی فیلم 1,698
روایت فتح فیلم 1,669
ارغوان فیلم 1,792
عملیات والفجر هشت فیلم 1,987
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 1,972
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,071

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد