رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 11,306
کمک‌های اولیه فیلم 7,409
احیای قلبی ریوی فیلم 4,392
حوادث طبیعی فیلم 5,049
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 7,399
جهت‌یابی فیلم 5,756
پدافند زیستی فیلم 5,304
پدافند اقتصادی فیلم 4,974
دفاع غیرعامل فیلم 4,247
پدافند غیرعامل فیلم 6,160
ابزارهای جنگ نرم فیلم 5,156
جنگ نرم فیلم 6,237
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 4,621
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,010
پدافند شیمیایی فیلم 2,931
روایت فتح فیلم 2,774
ارغوان فیلم 2,993
عملیات والفجر هشت فیلم 3,251
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,298
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,573

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد