رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 7,935
کمک‌های اولیه فیلم 4,637
احیای قلبی ریوی فیلم 3,007
حوادث طبیعی فیلم 3,375
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 4,872
جهت‌یابی فیلم 3,890
پدافند زیستی فیلم 3,037
پدافند اقتصادی فیلم 3,716
دفاع غیرعامل فیلم 3,177
پدافند غیرعامل فیلم 4,311
ابزارهای جنگ نرم فیلم 3,962
جنگ نرم فیلم 4,753
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 3,238
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 2,135
پدافند شیمیایی فیلم 2,190
روایت فتح فیلم 2,145
ارغوان فیلم 2,314
عملیات والفجر هشت فیلم 2,575
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 2,624
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 2,818

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد