رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 3,263
کمک‌های اولیه فیلم 1,892
احیای قلبی ریوی فیلم 1,296
حوادث طبیعی فیلم 1,304
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 1,812
جهت‌یابی فیلم 1,563
پدافند زیستی فیلم 1,148
پدافند اقتصادی فیلم 1,698
دفاع غیرعامل فیلم 1,338
پدافند غیرعامل فیلم 1,572
ابزارهای جنگ نرم فیلم 1,467
جنگ نرم فیلم 1,563
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 1,229
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 951
پدافند شیمیایی فیلم 908
روایت فتح فیلم 948
ارغوان فیلم 1,018
عملیات والفجر هشت فیلم 1,103
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 1,073
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 1,086

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد