ادبیات

ادبیات فارسی سوم انسانی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

زبان فارسی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

مناجات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیش از تو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکوفه اشک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدای پای آب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خوان هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
21,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

می تراود مهتاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افسانه ی عاشقی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد