تفکر و پژوهش

درخت بخشنده

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کیمیاگر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آخر خط

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,565 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درخت بخشنده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,824 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخ ریسک (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخ ریسک (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخ ریسک (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,961 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماه بود و روباه (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,072 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماه بود و روباه (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لی لی حوضک (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,593 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد