سرود صبحگاهی

سلام من به غنچه‌ای که صبحدم به‌ خنده باز می‌شود

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,832 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

کتاب انقلاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

در این دنیا نگنجیدند و رفتند

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

شب رفت و سپیده سر کشیده

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,568 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

ای زنده همیشه تاریخ ای شهید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,913 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

چشمه و سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

بوی ماه مهر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,600 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

توانا بود هرکه دانا بود

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,056 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

نماز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,838 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

گنبد امام رضا (ع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,657 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد