خوانداری

سؤالات درس راز نشانه‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راز نشانه‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راز نشانه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,924 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روباه و زاغ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قدم یازدهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,746 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش (خدا)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
857 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوی‌ترین حیوان جنگل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
961 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس کوچ پرستوها (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس کوچ پرستوها (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس کوچ پرستوها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد