خوانداری

انتظار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,669 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس رهایی از قفس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رهایی از قفس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارزش علم (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارزش علم (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارزش علم (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارزش علم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راز نشانه‌ها (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راز نشانه‌ها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد