صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 1,179
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 34,835
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 453
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,503
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,748
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 454
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 9,906
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,281
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 428
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,418
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 14,708
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 564
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,167
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 776
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 627
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 651
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 668
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 531
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 662
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,084

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد