صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 2,043
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 38,078
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 599
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,837
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,827
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 577
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,911
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 11,344
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 553
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 10,363
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 16,291
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 704
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 14,238
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 941
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 790
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 784
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 817
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 687
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 812
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,243

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد