صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 1,314
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 35,593
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 480
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,786
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,971
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 478
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,120
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,526
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 448
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,619
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 15,115
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 588
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,433
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 810
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 657
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 674
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 693
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 557
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 692
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,116

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد