صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 1,239
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 35,249
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 467
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,676
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,890
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 466
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,023
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,443
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 440
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,542
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 14,985
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 578
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,353
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 793
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 646
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 667
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 683
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 547
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 682
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,105

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد