صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 1,481
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 37,259
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 545
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,496
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,534
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 527
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,643
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 11,105
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 505
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 10,120
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 15,922
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 649
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,983
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 887
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 719
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 730
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 758
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 615
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 756
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,186

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد