صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 985
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 33,946
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 436
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,209
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,458
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 433
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 9,680
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 9,843
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 411
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 8,846
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 13,712
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 547
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 12,147
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 757
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 607
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 607
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 623
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 516
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 645
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,058

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد