صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,375
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,697
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,875
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,526
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 3,304
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,652
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,720
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,734
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,493
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,141
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 34,835
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,503
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,748
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 9,906
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,281
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,418
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,167
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 14,708
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,647
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 1,926

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد