صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,526
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,918
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,997
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,655
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 4,246
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,781
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,870
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,862
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,784
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,282
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 37,486
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,583
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,604
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,706
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 11,172
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 10,184
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 14,065
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 16,025
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,786
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 2,053

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد