صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,583
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,964
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 2,052
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,690
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 4,941
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,823
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,910
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,911
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,865
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,328
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 38,078
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,837
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,827
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,911
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 11,344
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 10,363
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 14,238
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 16,291
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,820
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 2,100

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد