صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,440
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,821
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,925
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,576
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 3,489
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,701
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,771
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,785
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,655
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,195
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 36,207
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,062
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,172
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,302
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,694
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,787
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,633
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 15,419
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,694
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 1,976

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد