صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,338
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,652
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,820
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,501
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 3,186
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,608
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,696
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,684
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,413
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,084
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 33,946
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,209
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,458
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 9,680
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 9,843
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 8,846
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 12,147
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 13,712
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,617
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 1,899

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد