صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,501
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,897
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,979
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,635
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 4,156
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,760
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,847
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,841
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,757
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,259
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 37,259
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 21,496
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 15,534
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,643
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 11,105
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 10,120
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,983
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 15,922
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,760
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 2,035

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد