صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,391
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,760
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,893
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,545
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 3,352
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,673
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,738
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,753
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,542
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,161
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 35,249
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,676
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,890
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,023
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,443
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,542
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,353
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 14,985
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,660
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 1,941

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد