صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 2,407
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 1,785
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 1,908
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 1,557
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 3,398
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 1,686
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 1,749
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 1,770
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 3,590
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 2,176
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 35,593
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 20,786
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 14,971
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 10,120
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 10,526
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 9,619
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 13,433
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 15,115
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 1,671
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 1,954

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد