موج سینوسی

موج سینوسی و کسینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
279 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چگونگی تولید موج متناوب سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد