روش تولید الکتریسیته

روش های تولید الکتریسته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

جریان برق چگونه تولید می شود؟

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد