کاربرد الکتریسیته ساکن

کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد