امواج الکترومغناطیسی

میدان‌های امواج الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد