دستگاه مشابه نگار

طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,257 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد